Försäljning av sågad och förädlad skog

Välkommen till Rödins Trä! Vi sågar och förädlar den Jämtländska skogen för att passa våra kvalitetsmedvetna kunder i såväl Sverige som på den internationella marknaden.

Försäljning

Försäljning

Vi sågar och förädlar den jämtländska träråvaran. Med rationell tillverkning, kundanpassad sortering och kompetenta medarbetare garanterar vi hög och jämn kvalitet tillsammans med hög leveranssäkerhet.

Virkesköp

Virkesköp

Vår timmerråvara kommer från ett uthålligt skogsbruk där man tar mycket stor hänsyn till natur och miljö. Vi är certifierade enligt PEFC och FSC® C002509, vilket borgar för stort hänsynstagande för uthålligt skogsbruk

 

 


Internetmedia  |  Site Server CMS