Försäljning av sågad och förädlad träråvara

Vi sågar och förädlar den jämtländska träråvaran för att passa våra kunder i såväl Sverige som på den internationella marknaden. 

Med blick för kundernas slutprodukter

Försäljning

För kunder med höga krav

Av vår totala produktion exporteras ca 80% inom Europa och Nordafrika. Med rationell tillverkning, kundanpassad sortering och kompetenta medarbetare garanterar vi hög och jämn kvalitet tillsammans med hög leveranssäkerhet. Leverans sker både via lastbil, båt och järnväg.

Genom åren har vi alltid lyssnat på våra kunders behov. Vi vet att kvalitet från råvara till logistik är avgörande för framgång.

Med blick för kundernas slutprodukter, långsiktigt tänkande och välinvesterat kapital avser vi att även i framtiden svara upp mot kundernas önskemål. Minst ett halvt sekel till. 

Skeppningsmärken

O/S-kvalitet

O/S-kvalitet

Skeppningsmärke S/F

O/S-V-kvalitet

Skeppningsmärke V-kvalitet

V-kvalitet

Skeppningsmärke VI-kvalitet

VI-kvalitet


Internetmedia  |  Site Server CMS