Produktion med kunskap och teknik i framkant

Med gedigen fackkunskap och lång erfarenhet har vi lärt oss att kombinera hantverk och tradition med modern teknik i vår anläggning. Investeringar har varit en ledstjärna för vår utveckling.

Produktion med kunskap och teknik i framkant

Modernt sågverk

Ett modernt sågverk

I sågverkets moderna maskinpark är processen helautomatiserad och övervakas av erfaren personal. För oss är varje stock unik, därför 3D-mäts alla stockar innan sågning där en modell av stocken skapas i sågprogrammet. Utifrån detta positioneras stocken och postningsbilden väljs, det gör att vi tar till vara varje stock på bästa sätt för maximalt värdeutbyte.
Vårt justerverk har teknik i framkant, där virket kvalitetsbedöms med kamera och avancerad programvara, allt för att ge våra kunder en produkt som är anpassad för just dem.

Egen förädling

Som ett led i att ytterligare integrera vår produktion med kundens kan vi även erbjuda vidareförädling som klyvning, hyvling, hållfasthetssortering och exakt kapning.


Internetmedia  |  Site Server CMS