Ett företag med tradition

I mer än ett halvt sekel har Rödins Trä försett sina kunder med trä från Sydjämtland

Förädla den högkvalitativa råvaran

Om Rödins

Konkurrenskraftiga i Sverige och internationellt

Det svala klimatet i den här delen av landet gör träden senvuxna och träråvaran högkvalitativ. En förnyelsebar råvara för slutprodukter som golv, dörrar, fönster, möbler, paneler, limfog och reglar.

Vi är konkurrenskraftiga på den svenska såväl som på den internationella marknaden, dit den största delen av vår produktion exporteras.

Markus Rödin leder i tredje genarationen företaget som hans farfar startade för 60 år sedan. Vi jobbar vidare med vår grundidé att förädla den högkvalitativa råvara som finns inom vårt verksamhetsområde i Jämtlands län med omnejd.


Internetmedia  |  Site Server CMS