Rödins trä ser ljusning i efterfrågan

"Krisen i byggbranschen har spillt över på marknaden för sågade trävaror men på det familjeägda sågverket Rödins Trä i Svenstavik i Jämtland har man börjat se en liten ljusning", Jonas Frändén intervuvar Markus Rödin, läs artikeln på EFN:s hemsida.


Internetmedia  |  Site Server CMS