Tillsammans förvaltar vi din skog

Rödins Trä ser till att du har en uppdaterad skogsbruksplan, rådgiver dig och hjälper dig med allt som rör din skog.

Tjänster för dig som skogsägare

Tjänster för dig som skogsägare

Skogsbruksplan

Skogsbruksplanen är viktig för dig som skogsägare. En uppdaterad skogsbruksplan, där alla åtgärder som genomförts finns med ger dig god översikt av din fastighet. Skogsbruksplanen är även otroligt användbar vid kort- och långvarig planering av framtida skogliga- och ekonomiska åtgärder. Du kan få den i pappersform eller som en dataplan. Våra köpare på Rödins Trä hjälper dig att upprätta en skogsbruksplan.

Skogligt system - Laserdata

Vi kan i vår skogliga IT system ta fram följande skogliga grundata  Grundytevägd diameter och höjd, grundyta, trädslagsfördelning  samt volym skog per hektar. Vi har även kartskikt som visar naturhansyn, fornminnen, kulturhänsyn, våtmarker, rennäring, vattentäkter och andra riksintressen.

Här kan vi tillsammans med skogsägaren  gå igenom fastigheten och gemensamt  planera eventuella åtgärder eller  lägga en grund för ett fält besök på fastigheten innan beslut om åtgärder tas.

Certifiering och förvaltning

Rådgivning

Rödins Trä är fullserviceföretaget för dig och din skog och vi hjälper dig med allt som rör din skog.

Certifiering

Rödins Trä AB är certifierade enligt både FSC® C002509 och PEFC. Vi kan via Prosilva Skogscertifiering gruppcertifiera din skog enligt både PEFC och FSC® C002509. Kontakta våra köpare så berättar de mer.

Förvaltning

Vill du ha hjälp med att förvalta din skog så kontaktar du någon av våra virkesköpare. Vi går då tillsammans igenom fastigheten och upprättar en plan för den framtida förvaltningen.


Internetmedia  |  Site Server CMS