Tjänster för dig som skogsägare

En stark och lokal industri är den bästa garantin för ett bra rotnetto kan hållas uppe för dig som skogsägare.

Hur kan vi hjälpa dig?

Tjänster vi erbjuder inom skog

Virkesaffären

Så går virkesaffären till

En virkesaffär utgör för de allra flesta skogsägare ett stort beslut och det är därför viktigt att allt fungerar så bra som möjligt.

Så här går det till

Avverkning och gallring av skog

Avverkning och gallring av skog

Avverkningen, slutavverkning och gallring utförs av Rödins entreprenörer, vilka kontinuerligt utbildas i virkes- och miljöfrågor. 

Skapa förutsättningar

Markberedning och plantering

Markberedning och plantering

Markberedning utförs för att få ett lyckat föryngringsresultat, olika markberedningsmetoder används med hänsyn till landskapsbilden

Låt oss ta hand om din skog

Rådgivning och förvaltning

Rådgivning och förvaltning

Med hjälp av vår tillgång till laserdata och din skogsbruksplan  kan vi tillsammans få en god översikt av din fastighet och de åtgärder som  ska planeras eller genomföras. 

Tjänster för dig och din skog


Internetmedia  |  Site Server CMS