Råvara från senvuxen norrländsk tall och gran

Rödins timmerråvara kommer från ett uthålligt skogsbruk med stor hänsyn till natur och miljö. 

Vi köper

Vi köper skog som Leveransvirke, avverkningsuppdrag, leveransrotköp och utför även skogsvård i alla former.

 

Rödins trä sätter värde på skogen!

Vi sätter värde på skogen

Certifierade för uthålligt skogsbruk

Vår timmerråvara kommer från ett uthålligt skogsbruk där man tar mycket stor hänsyn till natur och miljö. Vi är certifierade enligt PEFC och FSC® C002509, vilket borgar för stort hänsynstagande för uthålligt skogsbruk. Råvarubasen är den norrländska senvuxna skogen av tall och gran.

Vill du veta mer om virkesaffären?


Prosilva

På våra marknader efterfrågas i allt högre utsträckning certifierade skogsprodukter. Certifieringen omfattar hela kedjan från råvaran i skogen, entreprenörer i skogliga arbeten och vår verksamhet i industrin. Att certifiera sig är en frivillig insats för skogens alla värden (produktion, miljö och sociala värden) och för att därmed öka konkurrenskraften för träbaserade produkter.

För att vi ska kunna erbjuda dig som skogsägare ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att certifiera dig och din skogsmark har Rödins Trä ett samarbete med Skogscertifiering Prosilva AB.

Skogscertifiering Prosilva AB ansluter skogsägare och skogsentreprenörer till ett så kallat gruppcertifikat. Detta innebär att Prosilva tar ansvar för att gruppen av skogsägare uppfyller de krav som standarderna ställt upp. Prosilva erbjuder gruppcertifiering och tillhandahåller utbildningar inom certifiering, drönarflygning, miljöhänsyn samt planering. Kontakta en av våra virkesköpare eller besök Prosilvas hemsida (www.skogscertifiering.se) om du vill veta mer om företaget Prosilva, vad en certifiering innebär eller helt enkelt vill certifiera din skogsmark eller entreprenörsverksamhet!

”Prosilva” betyder ”För skogen” och det är för den vi jobbar!

www.skogscertifiering.se

Internetmedia  |  Site Server CMS